Obowiązek informacyjny

W związku z wchodzącą w życie w dniu 25 maja 2018 r. zmianą prawa o ochronie danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ‘RODO’), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych (‘Dane Osobowe’).

Administratorem danych osobowych jest ANEK SP Z O O, z siedzibą w 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poznańska 320 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345265, NIP: 7010214657, e-mail: sebastian.kaca@anek.com.pl (‘ANEK’).

Dane Osobowe będą przetwarzane przez ANEK dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy kontrahentem a ANEK, dotyczącej sprzedaży produktów oferowanych przez ANEK. Ponadto, ANEK może wykorzystywać Dane Osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu produktów ANEK z zastrzeżeniem, iż kontrahent ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu. Kontrahent ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw można wnieść w szczególności w formie elektronicznej, na adres administratora(email) sebastian.kaca@anek.com.pl

Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ANEK, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom. Dane Osobowe będą przechowywane przez ANEK – dla potrzeb realizacji Umowy przez okres realizacji Umowy i 6 miesięcy po tym okresie. W odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, ANEK będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu bądź cofnięcia zgody. Kontrahent ma prawo do żądania od ANEK dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z ANEK.

Skontaktuj się z nami

Wszystkie prawa zastrzeżone ANEK sp. z o.o.