OGŁOSZENIA

Przedsiębiorca Anek Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, informuje iż wprowadzona do obrotu zabawka Telefon , SP83123, kod EAN 5905375831233, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny uśredniony w czasie poziom ciśnienia akustycznego emisji, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu.  Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów.


 

 

,, Anek Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że zabawka: Uśmiechnięty telefon nr 0618/000618, kod 5905375804619 ,

nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla

zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badań małych elementów, które w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych

stwarzają ryzyko udławienia lub uduszenia się dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed

Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.’’

 

 

Skontaktuj się z nami

Wszystkie prawa zastrzeżone ANEK sp. z o.o.